Tidligere materialer

Vedrørende materiale fra tidligere projekter

Hvis du som lærer ønsker at bruge tidligere udgivet materialer eller projekter fra skoletjenesten, kan disse, hvis de stadig foreligger, rekvireres ved henvendelse på [email protected]

Kurser, workshops og forestillinger, der har været en del af ældre materialer, udbydes naturligvis ikke. Hvis det pågældende projekt har haft en hjemmeside tilknyttet, kan disse være nedlagt, mens andre fortsat er aktive.

Cookie Icon