Bestyrelsen

Bestyrelsen har  konstitueret sig efter repræsentantskabsmødet i maj 2021. 

Formand
Charlotte T. Ustrup 
Sognepræst i Udlejre og Ølstykke Kirker
[email protected]

Næstformand
Klaus G. Meisner 
Sognepræst i Slangerup Kirke
[email protected]

Medlem
Malene Hasberg Kjær
Sognepræst i Skoven Kirke
[email protected]

Kasserer
Norma L. Nielsen
[email protected]

Sekretær
Heike von Münchow
[email protected]

Medlem
Maj.Britt K. Olsen
[email protected]

Medlem
Nina Mølgaard
[email protected]

Medlem
Jytte O. Øback
[email protected]

 

Cookie Icon