Skoletjenesten

Om Skoletjenesten

Skoletjenesten har til formål at fremme samarbejdet mellem skolerne og folkekirken i Frederikssund provsti.

Kontakten mellem skolerne og de lokale kirker styrkes gennem tværfaglige projektforløb og fællesarrangementer.

Skoletjenesten kan afholde kurser for skolernes lærere og kirkernes præster og sognemedhjælpere. Endvidere kan skoletjenesten etablere og virke som idébank for kristendomsfaget i skolen.

Arbejdet foregår på folkeskolens præmisser og er målrettet mod alle elever, uanset kulturel eller religiøs baggrund. Folkekirkens skoletjeneste giver eleverne mulighed for at blive bevidste om den kristne kulturbaggrund, der er en vigtig del af det danske samfund.

Skoletjenesten er medlem af landsnetværket af folkekirkelige skoletjenester og skole-kirkesamarbejder. Se mere på www.folkekirkensskoletjeneste.dk

Folkekirkens Skoletjeneste i Frederikssund provsti er et samarbejde mellem menighedsrådene i Frederikssund provsti.

Lovgrundlaget for samarbejdet er § 43 i lov nr. 571 af 21. juni 1996 om menighedsråd.

Vedtægten for skoletjenesten blev godkendt på det stiftende repræsentantskabsmøde den 18. april 2005. Enkelte ændringere blev godkendt på det ordinære repræsentantskabmøde den 20. april 2006.

Skoletjenesten øverste myndighed er repræsentantskabet, der består af to medlemmer valgt af hver af de menighedsråd, der er medlem af skoletjenesten, samt af provsten for Frederikssund provsti.

Cookie Icon