Årskatalog 2023-2024

1 Gratis! FOLKEKIRKENS SKOLETJENESTE FREDERIKSSUND PROVSTI TILMELDING PÅ WWW.FKST-FP.DK ÅRSKATALOG 2023-2024 OBS! Ny adresse

Velkommen Velkommen til et nyt og spændende år i Folkekirkens Skoletjeneste i Frederikssund Provsti. Alle materialer, besøg og workshops er gratis for skoler i Frederikssund og Egedal Kommune og tager udgangspunkt i Folkeskoleloven. Derfor kan alle elever deltage. Hvert forløb er markeret med formål og mål. Alle undervisningsforløb er tværfaglige og har alsidige tilgange til læring. Det overordnede tema i undervisningsforløbene handler om dannelse, det vil sige, at eleverne klædes på til at blive ansvarlige borgere i et demokratisk samfund. Derfor findes der emner inden for: Etik, historie, geografi, filosofi, kunst, musik, sprog, relationer og religiøse forestillinger. Materialer (lærervejledninger, elevhæfter og lignende) afleveres direkte til jeres skole løbende gennem skoleåret. Bemærk de enkelte udgivelsesperioder under hvert projekt. Materialer kommer senest en uge før – ofte tidligere. Ønsker for kirkebesøg (kirke, dage og tidspunkter) skrives ind online på tilmeldingsblanketten. Der kan være begrænsede pladser til workshops og kirkebesøg samt enkelte projektmaterialer. Hvis du er interesseret i tidligere udsendte undervisningsvejledninger, kan jeg kontaktes på [email protected] Christina A. Olsen Booking af kirkebesøg til HELE skoleåret sker direkte med præsten mellem den 1. september og uge 42 2023 Kontaktoplysninger findes på www.fkst-fp.dk under kirker. Tilmelding til alle projekter senest den 15. august 2023 på www.fkst-fp.dk OBS! Ny adresse

Oversigt 3 Indskoling Periode Den første jul (Børnehaveklassen) Uge 48 – 50 Jul i hele verden (1.-3. kl.) December 2023 Former af ler (1.-3. kl.) Medio september – juni Underlig fisk (2.-3. kl.) Ultimo september – juni Mellemtrin Periode Lignelser – historier der ligner (4.-6. kl.) Medio september – juni Påsken gennem tre kunstarter (4.-6. kl.) Februar – maj Man kan da ikke gå på vandet? (5.-6. kl.) Januar – juni Udskoling Periode Flugt (8.-10. kl.) Medio september –juni Rent/urent (7.-10. kl.) Medio september –juni Maybe this Christmas (8.-10. kl.) December Kursus: Etik og tekologi 7. september 2023

(Pixabay) 4 Børnehaveklasse

5 ”Det banker på døren. Det er mærkeligt. Vi har sovet længe. Der står en kvinde og en mand uden for vores dør. Kvinden ser meget træt ud. Hvorfor står de udenfor vores dør? Midt om natten? Det er bælgmørkt og temmelig koldt.” Sådan tænker den jødiske stalddreng, Efraim, der bor i huset i Betlehem, hvor Maria og Josef denne julenat søger ly for natten. Klassetrin: Børnehaveklassen. Det kan i visse tilfælde aftales, at to klasser er sammen om ét besøg. Kompetenceområder: Sprog, kreative og musiske udtryksformer, krop og bevægelse samt engagement og fællesskab. Lektioner: 45-60 minutter Periode: Slangerup-skoler uge 48, Ølstykke-skoler uge 50 og øvrige skoler uge 49 Den første jul – med alle sanser I dette forløb får børnehaveklassen besøg af skoletjenestens konsulent eller en kirke- og kulturmedarbejder fra den lokale kirke, der vil fortælle juleevangeliet fra Efraims perspektiv. Stalddrengens oplevelser er på mange måder usædvanlige, men mest undrer han sig over Jesu blik: Ofte oplever Efraim at være nærmest usynlig for de voksne i huset, men det er som om, at denne lille baby virkelig ser ham. Det undrer ham. Fortællingen er bygget op omkring denne undren, og undervejs inddrages forskellige sanseindtryk og genstande. Eleverne bearbejder efterfølgende fortællingen via en taktik rygfortælling, og de lærer et vers fra en kendt julesalme – hvor de er med til at finde tilhørende fagter. Alle materialer og besøg er gratis. Der er et begrænset ansat besøg, der fordeles efter tilmeldingsfristen. Tilmelding senest 15. august 2023 på www.fkst-fp.dk

6 Klassetrin: 1. – 3. klasse Fag: Kristendomskundskab, dansk og natur/teknologi Lektioner: 15 - 45 minutter pr. skoledag Sted: På skolen Tid: December 2023 1. – 3. klasse Jul i hele verden Nikolaj holder jul den 6. januar! Kabo spiser pandekager juleaften! Nuka klæder sig uhyggeligt ud til helligtrekonger! Kristne over hele verden holder jul, hvor fejringen af Jesu fødsel er i fokus. Det er den samme bibelske fortælling, som er udgangspunkt for fejringen, men der er store forskelle på, hvordan man fx fejrer den i Danmark, Rusland, Australien og Japan. I Danmark er den 24. december højdepunktet for fejringen, i Australien fejrer man jul den 25. december, mens kristne i Rusland først fejrer jul den 6. januar. I Japan er der næsten ingen kristne, men alligevel har japanerne taget fejringen til sig som en kærlighedsfest. Gennem projektet vil eleverne stifte bekendtskab med forskellige traditioner fra hele verden, og de vil samtidig arbejde med de enkelte lande og et dyr derfra. Hver skoledag i december får klassen et julebrev fra et fiktivt barn fra et af verdens lande. Ud over julebrevet vil der til hver dag være forslag til to aktiviteter: En som handler om jul, og en som handler om landet og et dyr, der lever i det land, hvor brevet er sendt fra. Tilmelding senest 15. august 2023 på www.fkst-fp.dk

Tegner: Niels Roland 7

8 Klassetrin: 1. - 3. klasse Fag: Kristendomskundskab og billedkunst Lektioner: 8 Udbydes: Medio september – juni 1. – 3. klasse Arrocha Art

9 Formet af ler Skabelse i ler Gør dine elever fortrolige med de to skabelsesberetninger fra Det Gamle Testamente på en kreativ og legende måde. Eleverne arbejder i dette forløb med ligheder og forskelle i de to bibelske for- tællinger med kig ud til andre religioners skabelsesmyter. Ved hjælp af en lille film bliver eleverne præsenteret for lerets historie, og hvordan det har spillet en vigtig rolle i flere religioners skabelsesmyter, samt hvordan leret gennem tiden, og i dag, har en væsentlig betydning for menneskers liv. Undervejs i arbejdet med fortællingerne får eleverne mulighed for selv at skabe væsener ud af ler og afprøve forskellige metoder og teknikker, som fremkalder personlighed og karakter. Elevernes væsener bruges som brikker i det afsluttende, evaluerende spil. I projektet indgår også et kirkebesøg. Her vil eleverne sammen med præsten gennemleve fortællingen om, hvordan Gud jf. Bibelen skabte verden på syv dage. Projektet indeholder: • Lærervejledning med baggrundsstof • Hjemmeside med blandt andet små film og kopiark • Spilleplade og kort • De første 20 tilmeldte klasser får 5 kg selvhærdende ler • Kirkebesøg. Placeres i fase 1 (af 5) i forløbet. Tilmelding senest 15. august 2023 på www.fkst-fp.dk

10 Underlig fisk – om at forsvinde og komme til syne igen Liv og Fie er venner. Pludselig bliver Liv usynlig. Fie ser hende ikke. Findes Liv så ikke mere? Sådan begynder Rebecca Bach-Lauritsen og Lea Hebsgaard Andersens lille hverdagsdrama Underlig fisk, der handler om Liv, som er bedsteveninde med Fie. Men en dag begynder Flora i deres klasse, og pist væk er Fie, og Liv føler sig usynlig og alene. Men så er der jo Louis… Med udgangspunkt i fortællingen om Liv inviteres eleverne til at tænke over det at føle sig set eller overset, synlig eller usynlig, udenfor eller indenfor fællesskabet. Eleverne præsenteres også for den bibelske fortælling om den udstødte tolder Zakæus, der oplever, hvordan det at blive synlig for en anden bliver en helt ny begyndelse. Hver klasse får tilsendt en undre-æske med forskellige genstande, der kan bruges som afsæt i en indledende filosofisk samtale om det at føle sig overset og synlig i et fællesskab. Derefter arbejder klassen med bogen Underlig fisk og den bibelske fortælling. Med Zakæus-fortællingen som inspiration skal eleverne afslutningsvis arbejde med skyggeteater. Projektet indeholder • Lærervejledning • Elevhæfter • Et eksemplar af bogen Underlig fisk pr. skole • Instruktionsvideoer til skyggeteater • Undre-æske til filosofisk samtale • To pandelamper og blomsterpinde til skyggeteatret Tilmelding senest 15. august 2023 på www.fkst-fp.dk

2. – 3. klasse 11 Klassetrin: 2.-3. klasse Fag: Kristendomskundskab og dansk Lektioner: 6-8 Udbydes: Ultimo september – juni Lea Hebsgaard Andersen

12 Lignelser – historier, der ligner I Det Nye Testamente ser man ofte, at Jesus besvarer et spørgsmål med at fortælle en lignelse. Men hvad er en lignelse? Hvorfor benyttede Jesus disse fortællinger, og hvad kan de sige noget om i forhold til menneskers liv i dag? Det sættes der fokus på i dette forløb, hvor eleverne gennem små lege og øvelser arbejder kropsligt og sanseligt med tolkningen af fire udvalgte lignelser: En mand havde to sønner Arbejde i Vingården At sidde til bords hos Gud En konge gør regnskabet op Projektet indeholder • Lærervejledning • Instruktionsvideoer af lege og øvelser i forløbet på hjemmeside Gennem arbejdet med lignelserne får eleverne både viden om lignelsen som genre og om centrale kristendomsfaglige temaer. Metoder som dramapædagogiske øvelser, statueteater og postkort inddrages.

Klassetrin: 4.-6. klasse Fag: Kristendomskundskab Lektioner: 4-10 Udbydes: Medio september – juni 4. – 6. klasse 13 Billede: Birgitte Ahlmann Tilmelding senest 15. august 2023 på www.fkst-fp.dk

14 Fotos af Giotto di Bondones fresker: Scrovegni-kapellet i Padova med koncession fra Padova Kommune - Sektoren Kultur, Turisme, Museer og Biblioteker. Påsken gennem tre kunstarter 4. – 6. klasse

15 Klassetrin: 4.-6. klasse Fag: Kristendomskundskab, musik, billedkunst og dansk Lektioner: 9 samt kirkebesøget Udbydes: Februar - maj Påsken gennem tre kunstarter Med nyproduceret animationsfilm Kristendommens største højtid er pasken, og gennem kristendommens historie har paskefortællingen været genstand for kunstneriske fortolkninger pa utallige måder. I dette forløb møder eleverne påskens dramatiske beretning fortalt gennem både nyere og ældre kunst. Der er fokus på følgende tre kunstarter: Billedkunst, litteratur og musik. Eleverne møder den bibelske paskefortælling gennem en nyproduceret animationsfilm bygget på billeder af den italienske maler Giotto. Organist Mads Høck har komponeret sma improvisationer, som fortolker billederne. Efter introduktion til selve påskefortællingen møder eleverne værker af teatergruppen Hotel Pro Forma samt billedkunstnerne Edvard Munch og Arne Haugen Sørensen. Under arbejdet med litteraturen skal eleverne arbejde med, hvad forskellen er pa en bibelsk oversættelse og en bibelsk genfortælling. Derefter præsenteres de for C. S. Lewis’ Narnia fortælling Løven, heksen og garderobeskabet med dens klare allegoriske referencer til Bibelens påskefortælling. I musikfaget arbejder eleverne med orgel- improvisationerne med fokus på, hvordan musik kan understøtte handling og følelser i en fortælling. Forløbet er flerfagligt: musik, billedkunst, dansk og kristendomskundskab – men fag kan til- og fravælges efter egne ønsker. Projektet indeholder • Lærervejledning • Hjemmeside • Kirkebesøg. Placeres som fase 2 af 7 Tilmelding senest 15. august 2023 på www.fkst-fp.dk

16 Man kan da ikke gå på vandet? – Om at læse bibelske tekster med forskellige briller Eller kan man? Hvem er man? Hvad betyder det i det hele taget at gå på vandet? Verden tager sig forskelligt ud alt efter hvilke briller, man ser den igennem – og sådan forholder det sig også med tekster. Vi ser og læser altid verden fra det sted, vi selv står. Vi ser en del, mens noget andet forbliver skjult. I dette forløb præsenteres brillen som metafor for forskellige synsvinkler. Eleverne arbejder med metaforen som en erkendelseskategori, der illustrerer, at menneskers blik og perspektiv på tilværelsen sjældent er helt ens. Metaforforståelsen illustreres fx ved at eleverne spiller keglebold, hvor synet netop er begrænset. At forskellige ’briller’ giver forskellige syn, anskueliggøres ligeledes i dette forløb i en nyproduceret tegnefilm, hvor en dreng læser fortællingen fra Bibelen om Vandringen på søen med tre forskellige briller. Eleverne læser derefter tre andre bibelske tekster med projektets briller og undersøger, om brillerne præsenterer forskellige pointer i teksterne. Under metaforintroduktionen arbejder eleverne med hver sin mini-flyttekasse, hvor kassens sider repræsenterer forskellige udlægninger af et begreb. Flyttekassen indgår desuden i projektets kirkebesøg, hvor eleverne erfarer, at også i kirkerummet kan ting og begreber betyde andet og mere end det, man kan se med det blotte øje. Projektet afrundes med en skriveworkshop designet af forfatter Mette Vedsø. Via forskellige ord-skulpturer kommer projektets briller i spil og sættes i relation til metaforen VEJ. Alle elever producerer tre skriftlige værker, som viser, at der også altid er flere mulige perspektiver på tilværelsen. Projektet indeholder • Lærervejledning • Elevhæfter • Billedkort • Animeret film • Kirkebesøg – placeres midt i forløbet. • Tre digitale lærerkurser á 15 minutters varighed

17 Klassetrin: 5. – 6. klasse Fag: Kristendomskundskab og dansk Lektioner: 12 samt kirkebesøg Udbydes: Januar – juni 5. – 6. klasse Tiny Film Tilmelding senest 15. august 2023 på www.fkst-fp.dk

18 Den ene dag spiller man fodbold, handler i supermarkedet, spiser kage med en god ven og lægger planer for weekenden. Den næste dag er alt forandret. Med udgangspunkt i Jonas Poher Rasmussens film Flugt arbejdes der med spørgsmål som: • Hvad vil det sige at skulle forlade alt det, man kender? • Hvad vil det sige at rejse uden at se sig tilbage? • Og kan man regne med at møde udstrakte hænder på vejen? I forløbet får eleverne “etikbrillerne” på og skal analysere, hvad det rigtige er at gøre i forbindelse med de forskellige etiske og eksistentielle dilemmaer, der opstår i forbindelse med at flygte fra sit hjemland. Der er fokus på næstekærlighedsbegrebet med udgangspunkt i lignelsen om den barmhjertige samaritaner, Klassetrin: 8.-10. klasse Fag: Kristendomskundskab og dansk Lektioner: 8 samt filmen Udbydes: Medio september – juni FLUGT Et projekt med afsæt i prisbelønnet dansk animeret dokumentarfilm og der perspektiveres til forskellige tolkninger af næstekærlighedsbuddet i flygtningedebatten i Danmark. Projektet inddrager også positioner fra islam og jødedom omkring det at modtage mennesker i nød. Projektet er tværfagligt med dansk, hvor den særlige genre animeret dokumentarfilm analyseres. Det er desuden muligt at udvide projektet ved at læse uddrag fra ungdomsromanen Afghanistans sønner af Elin Persson, der vandt Nordisk Råds Børne- og Ungdomslitteraturpris 2021 og er blevet kaldt en roman til tiden og til alle. Krigen i Ukraine kan med fordel tænkes med i eller i forlængelse af forløbet. Til forløbet medfølger prøveoplæg til prøven i kristendomskundskab. Filmen kan ses på Filmstriben.

8. – 10. klasse 19 Stillbillede fra filmen Flugt Tilmelding senest 15. august 2023 på www.fkst-fp.dk

Klassetrin: 7.-10. klasse Fag: Kristendomskundskab Lektioner: 6 Udbydes: Medio september – juni 20 7. – 10. klasse Juan Villalobos Tilmelding senest 15. august 2023 på www.fkst-fp.dk

21 fj Rent – Urent? Begreber som renhed og hellighed kan virke fjerne og uforståelige i en verden, hvor religion ikke fylder særlig meget i det offentlige rum. Inden for religionerne findes der forskellige syn på renhed, ligesom det hellige kan tolkes på mange måder. I det daglige forbinder vi renhed med hygiejne, hvor det at børste tænder, gå i bad og vaske hænder er almindelige rutiner. I religioner får renhed en anden karakter, der ikke nødvendigvis handler om synligt snavs, men derimod om det, man kan kalde kultisk renhed. Det religiøse menneske forholder sig både til det hellige og det profane, hvor urenhed kan forekomme. Derfor findes der renselsesritualer, som skal fjerne urenheden fra krop og sjæl. Derudover er der også forskellige madvarer, som anses for rene eller urene. Eleverne skal med udgangspunkt i de to begrebspar rent/urent og helligt/profant arbejde med forskellige fænomener i religionerne: Helligdomme, rituelle bade og spiseregler. Forløbet rundes af med udblik til aktuelle eksempler på renhed og urenhed i et samfundsperspektiv. Hvad anser vi fx for urent i dag? I dette projekt er der fokus på fire religioner, hvor renhed og hellighed har forskellige udtryk og forskrifter: Hinduisme, jødedom, kristendom og islam. Projektet indeholder • Lærervejledning • Elevhæfte • Kirkebesøg – placeres mellem fase 2 og 3 (ud af 5)

Forløbet indeholder • Lærervejledning • Hjemmeside – hvor filmen blandt andet findes • Forslag til hvordan eleverne kan lave en omvendt julekalender 22 Klassetrin: 8.-10. klasse Fag: Kristendomskundskab Lektioner: 2-4 Udbydes: December 2023 Med udgangspunkt i kortfilmen Maybe this Christmas arbejder eleverne i dette forløb med juleevangeliet, julen som højtid og reflekterer blandt andet over udtrykket Julen er hjerternes fest. Hvad betyder det? Er det alle hjerters fest? Hvad handler julen egentlig om – og er det relevant i 2023? Julens kernebegreber om glæde, kærlighed, fred, fællesskab, håb og lys sættes i dette forløb ind i en nutidig kontekst. I filmen møder man Bob, en kraftig og lidt usoigneret mand, der er alene juleaften. Han hungrer efter kærlighed. Bob finder et barn på en parkeringsplads ved tanken. Barnet vækker noget i Bob, der river ham ud af ensomheden, og som appellerer til hans hjerte. På forløbets hjemmeside findes udsendelsen Viden om med vært Anja Philip, hvor julen undersøges naturvidenskabeligt som udgangspunkt for refleksion og stillingtagen. 8. – 10. klasse Maybe this Christmas – Jul, hjerter og kærlighed? Billede: Storm P Tilmelding senest 15. august 2023 på www.fkst-fp.dk

CharGPT, Chatbots, AI, techgiganter, TikTok, overvågning og kommercialisering. Udfordringerne på det teknologisk-etiske område er mange. Religionsfaget er det eneste af skolens fag, der har etik som kompetenceområde og set i relation til elevernes dannelse på dette område, tager Religionslærerforeningen nu emnet om teknologiforståelse og etik op. Religionernes Dag 2023 byder på oplæg af professor Ole Sejer Iversen fra Århus Universitet og lektor Mette Wiberg vil henholdsvis ridse de teknologiske og etiske udfordringer op. Desuden vil en række medarbejdere fra de folkekirkelige skoletjenester og fra Religionslærerforeningens bestyrelse give konkrete bud på, hvordan der kan arbejdes med teknologi og etik på alle alderstrin i skolen. Kurset foregår på Århus Universitet den 7. september 2023 fra kl. 10-16. Der er et begrænset antal billetter. Indgang og togtransportudgifter dækkes af skoletjenesten. 23 Kursus Billede: Pixabay

FOLKEKIRKENS SKOLETJENESTE FREDERIKSSUND PROVSTI

RkJQdWJsaXNoZXIy NzAwNg==