Spændende projekter
for skoleåret 23/24

Velkommen skoleåret 23/24

Sidste nyt: Materialer til alle tilmeldte klasser til “Jul i hele verden” er lige på trapperne. Glæd jer til en jul med udblik og indsigt – og sænkede skuldre, da materialet er ready to go.

Alle materialer, besøg og workshops er gratis for skoler i Frederikssund og Egedal Kommune og tager udgangspunkt i Folkeskoleloven. 

Alle undervisningsforløb er tværfaglige og har alsidige tilgange til læring.

Det overordnede tema i undervisningsfor løbene handler om dannelse, det vil sige, at eleverne klædes på til at blive ansvarlige borgere i et demokratisk samfund. 

Materialer (lærervejledninger, elevhæfter og lignende) afleveres direkte til jeres skole løbende gennem skoleåret. Bemærk de enkelte udgivelsesperioder under hvert projekt. Materialer kommer senest en uge før – ofte tidligere.

Der kan være begrænsede pladser til workshops og kirkebesøg samt enkelte projektmaterialer.

Hvis du er interesseret i tidligere udsendte undervisningsvejledninger, kan jeg kon taktes på christina@fkst-fp.dk

Tilmelding til projekter i skoleåret 23/24 er lukket. Skriv direkte til mig på christina@fkst-fp.dk, hvis du har særønsker.

Det nye årskatalog
er på gaden

Hvis du er interesseret i tidligere udsendte materialer, kan jeg kontaktes på christina@fkst-fp.dk

Seneste nyt fra
Folkekirkens Skoletjeneste Frederikssund Provsti

Tilbud til alle menighedsråd i Frederikssund Provsti

Tilbud til alle menighedsråd i Frederikssund provsti Har du som repræsentant i folkekirkens skoletjeneste brug for opdateringer eller nyheder i forbindelse med fremlæggelse på et menighedsrådsmøde, er du altid velkommen til at kontakte mig på christina@fkst-fp.dk eller på telefon 2485-0130

Læs mere »

Et udpluk af årets mange projekter

Udskoling

Rent – Urent?

Begreber som renhed og hellighed kan virke fjerne og uforståelige i en verden, hvor religion ikke fylder særlig meget i det offentlige rum. Inden for religionerne findes der forskellige syn på renhed, ligesom det hellige kan tolkes på mange måder.I det daglige forbinder vi renhed med hygiejne, hvor det at

Læs mere »
Mellemtrin

Påsken gennem tre kunstarter

Kristendommens største højtid er påsken, og gennem kristendommens historie har påskefortællingen været genstand for kunstneriske fortolkninger på utallige måder. I dette forløb møder eleverne påskens dramatiske beretning fortalt gennem både nyere og ældre kunst. Der er fokus på følgende tre kunstarter: Billedkunst, litteratur og musik.Eleverne møder den bibelske påskefortælling gennem

Læs mere »
Udskoling

Maybe this Christmas

Med udgangspunkt i kortfilmenMaybe this Christmas arbejder eleverne i dette forløb med juleevangeliet, julen som højtid og reflekterer blandt andet over udtrykket Julen er hjerternes fest. Hvad betyder det? Er det alle hjerters fest? Hvad handler julen egentlig om – og er det relevant i 2023? Julens kernebegreber om glæde,

Læs mere »
Lærerkursus

Kursus

CharGPT, Chatbots, AI, techgiganter, Tik-Tok, overvågning og kommercialisering. Udfordringerne på det teknologisk-etiske område er mange.Religionsfaget er det eneste af skolens fag, der har etik som kompetenceområde og set i relation til elevernes dannelse på dette område, tager Religionslærerforeningen nu emnet om teknologiforståelse og etik op. Religionernes Dag 2023 byder på

Læs mere »
Udskoling

Maybe this Christmas

Med udgangspunkt i kortfilmenMaybe this Christmas arbejder eleverne i dette forløb med juleevangeliet, julen som højtid og reflekterer blandt andet over udtrykket Julen er hjerternes fest. Hvad betyder det? Er det alle hjerters fest? Hvad handler julen egentlig om – og er det relevant i 2023? Julens kernebegreber om glæde,

Læs mere »